Aineopinnot

HISA121 Aatehistorian suuret linjat

Markku Hyrkkänen: Aatehistorian mieli (2002)

* Käsitteiden tutkimus aatehistoriassa?

* Hyrkkäsen näkemys aatehistorian mielestä ja merkityksestä?

Munck, Thomas: The Enlightenment. A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002)

* Miten radikalismi syntyi 1790-luvulla?

* Mitä kameralismi tarkoittaa?

* Miten valistus suhtautui orjuuteen?

HISA202 Kriisit ja rauhaanpalaaminen

Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006)

* Mitä tehtäviä valtiovallalla on siirryttäessä konfliktista rauhaan?

Glete, Jan, War and the State in early modern Europe. Spain, the Duch Republic and Sweden as fiscal-military States, 1500 – 1660 (2002)

* Espanjalaisen ja ruotsalaisen valtarakenteen ero

HISA223 Poliittinen kulttuuri

Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation. A History of the United States (Brief 6th ed., 2003)

* Yhdysvallat ja kylmä sota

HISA312: Arjen historia

Häggman, Kari et al. (toim.): Suomalaisen arjen suuri tarina (2010)

Vilkuna, Kustaa H. J.: Arkielämää patriarkaalisessa työmiesyhteisössä. Rautaruukkilaiset suurvalta-ajan Suomessa (1996)

* Hyvinvointivaltion synty ja sen yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten merkitys.

* Valta ja vallan rakenteet rautaruukeissa.