Syventävät opinnot

HISS010: Historiankirjoituksen historia

Burrow, John, A History of Histories (2009)
Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989)

* Burrowin mukaan historiantutkija luo osaltaan kulttuuria ja osaltaan tiedettä. Tarkastele väitettä Suomen ja muiden maiden historiankirjoituksen näkökulmasta.

* Miten nationalismi on vaikuttanut Suomen ja muiden maiden historiantutkimukseen? Tarkastele aihetta molempien kirjojen näkökulmasta.

* Mitä objektiivisuus voi tarkoittaa historiantutkijalle?

* Mitkä ovat historiantutkijan julkisuusroolit?

* Mitä koherenttius voi tarkoittaa historiantutkimuksessa?

 

SHIS001: Menetelmäopinnot

Kalela, Jorma: Historiantutkimus ja historia (2002)

Burke, Peter: History and Social Theory, second edition (2005)

* Strukturalismi ja funktionalismi historiantutkimuksessa (Burke)

* Vallan ja julkisuuden käsitteet (Burke)

* Kertomuksellisuus ja yleisö historiantutkimuksessa (Kalela)

SHIS113: Sosiaalihistoria

Eilola, Jari (toim.), Makaaberi ruumis (2009)

* Miten lääketieteen ja anatomian kehitys vaikutti käsityksiin ruumiista? (Eilola)

SHIS114: Poliittinen historia

Aunesluoma, Juhana, Kettunen, Pauli (toim.): The Cold war and the politics of history (2008)

Kettunen, Pauli: Globalisaatio ja kansallinen me. Kansallisen katseen historiallinen kritiikki (2008, elektroninen aineisto)

Kinnunen, Tiina: Kiitetyt ja parjatut. Lotat sotien jälkeen (2006)

Meinander, Henrik: Suomi 1944. Sota, yhteiskunta, tunnemaisema (2009)

Rentola, Kimmo, Vallankumouksen aave. Vasemmisto, Beljakov ja Kekkonen 1970 (2005)

Tikka, Marko: Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918 – 1921 (2006)

* Lenin ja Suomi (Aunesluoma ja Kettunen)

* Lottien uudelleenorganisoituminen ja toiminta 1940-1970-luvuilla (Kinnunen)

* Miten suojeluntien olemassaolo suhteutui ”muuhun valkoiseen kansaan” ja yhteisöjen sisäisiin jännitteisiin? (Kinnunen)

* Selitä mitä teoksen nimi ”Valkoisen hämärän maa” tarkoittaa? (Tikka)

* Pohdi Kettusen tutkimuksen perusteella lokaalin ja globaalin suhdetta (Kettunen)

* Kerro lukemistasi kirjoista tärkeimmät tutkimustulokset ja perustele ne.

* Zdanov valvontakomission puheenjohtajana (Meinander)
* Miten ns. kirjasodat muokkasivat sotienjälkeistä lottakuvaa? (Tikka)
YHIS112 Poliittinen historia
Kershaw, Ian: The Hitler myth. Image and Reality in the Third Reich (2001)
Minkälainen merkitys Hitler-myytillä oli Natsi-Saksassa? (Kershaw)