Kuinka hallitus valitaan?

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksessa kerrallaan vuodeksi valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisitoista (15) jäsentä. Syyskokous nimittää hallitukselle puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan sekä valitsee muut jäsenet. Tarvittaessa syyskokous voi nimittää hallituksen erityistehtäviin myös muita jäseniä. Mikäli hallitukseen pyrkijöitä on enemmän kuin viisitoista (15), valitaan hallituksen jäsenet vaalilla.

Syyskokouksessa 2015 hallituksen valitsemisessa päätettiin kokeilla uutta menetelmää, jossa kauden 2016 hallituksen koko rajattiin 10 henkilöön. Hallituksen jäsenet valittiin tehtäviinsä pesti kerrallaan. Syyskokouksissa 2016 ja 2017 aiemmin toimivaksi todettua valintamenetelmää päätettiin jatkaa, mutta uuteen hallitukseen päätettiin valita kaksi koulutus- ja sosiaalipoliittista vastaavaa, jolloin hallituksen koko kasvoi yhdellä jäsenellä.

Kuka tahansa voi pyrkiä hallitukseen, ja mikäli ei pääse syyskokoukseen paikalle, halukkuutensa voi ilmoittaa myös kirjallisesti kuluvan vuoden hallituksen puheenjohtajalle vähintään viikkoa ennen syyskokousta. Mikäli samaan pestiin pyrkii useampi henkilö, pesti täytetään äänestämällä. Äänioikeutettuja ovat kaikki jäsenmaksun maksaneet paikalla olevat henkilöt.

Hallitus kutsutaan koolle kokouskutsulla, joka on tiedotettava hallituksen ja yhdistyksen jäsenille sähköpostilla vähintään kolmea (3) työpäivää aikaisemmin. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla kokouksessa on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä hallituksen kokouksissa. Puheenjohtajan poissa ollessa varapuheenjohtaja johtaa puhetta ja hoitaa hallituksen kokousten käytännöllisiä järjestelyitä. Hallituksen kokouksissa äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.