Hol

HOL2

Historian Opiskelijain Liitto

Vuonna 1966 perustettu Historian Opiskelijain Liitto on  valtakunnallinen historian opiskelijoiden edunvalvontaan keskittynyt järjestö, jota alunperin oltiin perustamassa Tosineen, Tampereen Patinan, Helsingin Kronoksen ja Turun Kritiikin voimin. Liittoon kuuluu 11 historia-alan ainejärjestöä seitsemästä eri yliopistosta. Hol toimii kaikkien Suomessa historiaa  opiskelevien kattojärjestönä, joka valvoo ja ajaa historian opiskelijoiden etua. Sen tavoitteena on edistää ainejärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonvälitystä sekä tarjota mahdollisuus ajatustenvaihtoon alan opiskelijoiden kesken.

Liiton näkyvimmän osan muodostavat kerran puoleen vuoteen, syksyisin ja keväisin, järjestettävät seminaarit. Jyväskylässä seminaari on ollut viimeksi keväällä 2014 ja tämän vuoden kevätseminaari järjestetään jälleen Jyväskylässä 16.3.-17.3.

Ennalta määritellyn akateemisen teeman lisäksi seminaaritapahtumiin kuului yhteistä illanvietto-ohjelmaa, jonka aikana eri kaupunkien opiskelijat pääsivät tutustumaan toisiinsa. Kevätseminaarin yhteydessä liitolle valitaan myös uusi hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä, taloudenhoitajasta sekä jokaisen jäsenjärjestön edustajasta.

Seminaarien lisäksi Hol julkaisee myös omaa blogiaan ja tarjoaa historian opiskelijoille yhteisen tiedotuskanavan Facebook-sivuillaan. Liitto tarjoaa myös etuja, jotka saa osakseen opiskelijakortin jäsentarralla. Hol:n tarjoamat edut saat käyttöön automaattisesti oman ainejärjestösi jäsenyyden myötä. Esimerkiksi jäsentarraa näyttämällä pääsee yhteistyömuseoihin ilmaiseksi tai alennettuun hintaan. Jos opiskelijakortiisi ei ole jäsentarraa ilmestynyt, ota yhteyttä Tosineen Hol-vastaavaan sen saadaksesi.  Tarkista tämänhetkiset yhteistyötahot ja edut liiton kotisivuilta, sekä tutustu samalla toimintaan ja jäsenjärjestöihin. Jyväskylän Hol-tarralla saatavat edut löydät täältä. Yhteistyö ja verkostoituminen yli kaupunkirajojen kannattaa aina ja Historian Opiskelijain Liitto on meille luonnollisin ja helpoin kanava siihen.

Tosineen hallituksen vastuuhenkilönä toimii Hanna Juhola. Hänet tavoittaa osoitteesta hanna.s.juhola (at) student.jyu.fi