Tosine ry:n ympäristöstrategia

Tosineen uusi ympäristöstrategia (2023) on tehty JYY:n ympäristövaliokunnan hyväksymän ympäristöohjeen mukaisesti. Ohjelman on koonnut Tosineen vuoden 2022 ympäristövastaava aiempien testamenttien ja toiminnan mukaisesti, katse kuitenkin kohti tulevaa, kestävämpää ainejärjestötoimintaa. Uuden ympäristöohjelman ei ole tarkoitus täysin korvata vuoden 2019 laadittua strategiaa, vaan tukea sitä konkretisoimalla teot ja vastuun.

 

Ympäristöstrategiassa on otettu huomioon myös kestävä kehitys, kehitysyhteistyö. Alusta on tarkoitettu säännöllisesti päivitettäväksi.

 

Linkki JYY:n ohjeeseen: https://jyy.fi/wp-content/uploads/2022/11/Ymparistovaliokunnan-ymparistoohjelman-ohje-opiskelijajarjestoille_taitettu.pdf

Tapahtumat ja ekskursiot

 

Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Koristelussa pyritään käyttämään kestävästi vanhaa ja ostamaan uutta vain harkinnanvaraisesti

Olemassaolevista tavaroista pidetään hyvää huolta ja tarvittaessa lainataan muualta

Tapahtumatiimi, hallitus, kaikki Tosineen jäsenet

Pyritään käyttämään kestoastioita kertakäyttöisten sijaan

Tosineen omien kestoastioiden käyttö ja niiden hyvänä pito

Tapahtumatiimi, muu hallitus tapahtumia järjestäessään

Vähennetään liha- ja muiden eläinperäisten tuotteiden käyttöä

Kasvis- ja vegaanivaihtoehto lihavaihtoehdon rinnalle

Tapahtumatiimi, tapahtuman järjestävä sektori

Ruokahävikin välttäminen

Kerätään tieto osallistujien määrästä ja ruokavalioista. Pyritään jakamaan mahdollinen ylijäänyt ruoka esimerkiksi tapahtuman osallistujille tai jos mahdollista, käyttämään myöhemmin

Tapahtumatiimi, tapahtuman järjestävä sektori

Roskat kierrätetään oikeaoppisesti

Tapahtumissa mahdollisimman monelle eri roskatyypille on omat keräyspisteensä

Tapahtumatiimi, ympäristövastaava, tapahtuman järjestävä sektori

Minimoidaan liikkumisen ilmastovaikutukset

Järjestetään kimppakyytejä ja yhteiskuljetuksia, ja pyritään järjestämään tapahtumia lähellä jolloin niihin pääsee jalan

Hallitus toimintaa suunnitellessaan, kaikki tapahtumiin osallistuvat

Osallistetaan jäsenistöä erilaisiin ympärstöteemaisiin toimiin ja tapahtumiin. Pyritään järjestämään 1-2 tällaista tapahtumaa hallituskauden aikana

Järjestetään ympäristöteemainen tapahtuma, esim. roskienkeruu, kirppis, ympäristötalkoot tms.

Ympäristövastaava

 

Tone-huone

Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Energian säästäminen

Kaikkia valoja ei pidetä päällä turhaan, ainakaan päiväsaikaan. Viimeinen huoneesta poistuva sammuttaa valot

Kaikki huonetta käyttävät

Kahvittelusta kestävämpää

Kahvin kulutusta säännöstellään ja sen hankinnassa tuetaan Reilua kauppaa. Myös kahvimaitojuomia ostetaan painotetusti vegaanisina.

Rahastonhoitaja, ympäristövastaava

Jätteiden lajittelu

Käytetään Tonelle hankittua lajittelupistettä ja se tyhjennetään säännöllisesti

Kaikki huonetta käyttävät, viime kädessä ympäristövastaava

Järjestötilan tavarat/astiat

Pidetään huolta tavaroiden kunnosta, mikä pidentää niiden käyttöikää

Hallitus sekä muut Tone-huonetta käyttävät

 

 

Hallituksen toiminta

Tavoite

Toimenpide

Vastuu

Lahjoitukset kestävän kehityksen tukemiseen

Tapahtumissa kerätyt pullot palautetaan koko vuoden ajan ja rahat ohjataan kehy-hyväntekeväisyyskohteelle kerralla

Ympäristövastaava

Järjestön ympäristötoiminnan jatkuvuus

Uuden ympäristövastaavan perehdyttäminen ja testamentin kirjoittaminen

Ympäristövastaava

 

Tosine ry:n ympäristöstrategia on tehty marraskuussa vuonna 2019. Sitä varten kokoontui työryhmä, joka koostui uudesta ja vanhasta ympäristövastaavasta sekä puheenjohtajasta. Tavoitteena työryhmällä oli luoda yhteiset suuntaviivat Tosine ry:n vihreämmän toiminnan kehittämiselle.

Järjestö ja erityisesti sen hallitus pyrkii kehittämään uusia tapoja huomioida ympäristö ja kulutus kaikessa toiminnassaan. Jäsenistöä tulisi osallistaa ideointiin.

Järjestö kannustaa jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita kierrätykseen ja vihreisiin valintoihin. Esimerkiksi ainejärjestötilan ja tapahtumien kierrätysmahdollisuudet ovat selkeät ja laajat, ja kierrätykseen panostetaan jokaisessa tilanteessa.

Tosine ry suosii tapahtumissaan tavaroiden ja koristeiden kestokäyttöä ja ylläpitää JYY:n tarjoamaa alustaa lainatavaroille.

Kestoastiat ovat käytössä jokaisessa tapahtumassa.

Suosimme kasvis/vegaaniruokia kaikissa tapahtumissamme.

Ainejärjestötilassa pyritään mahdollisimman vähään sähkön kulutukseen, mm. huoneen tyhjentyessä valot sammutetaan.

Tulevaisuudessa järjestön tulisi järjestää koulutuksia ja tapahtumia ympäristöteemaisesti yhä enenevissä määrin.

Tosine ry pyrkii aina käyttämään Reilun kaupan tuotteita toiminnassaan.

Tiedottaminen ja motivointi ovat tärkeä osana jäsenistölle suuntautuvaa strategiaa.

Ympäristöstrategiaa tulisi päivittää ja kehittää tarvittaessa.