Tosine ry:n ympäristöstrategia

Tosine ry:n ympäristöstrategia on tehty marraskuussa vuonna 2019. Sitä varten kokoontui työryhmä, joka koostui uudesta ja vanhasta ympäristövastaavasta sekä puheenjohtajasta. Tavoitteena työryhmällä oli luoda yhteiset suuntaviivat Tosine ry:n vihreämmän toiminnan kehittämiselle.

  1. Järjestö ja erityisesti sen hallitus pyrkii kehittämään uusia tapoja huomioida ympäristö ja kulutus kaikessa toiminnassaan. Jäsenistöä tulisi osallistaa ideointiin.
  2. Järjestö kannustaa jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita kierrätykseen ja vihreisiin valintoihin. Esimerkiksi ainejärjestötilan ja tapahtumien kierrätysmahdollisuudet ovat selkeät ja laajat, ja kierrätykseen panostetaan jokaisessa tilanteessa.
  3. Tosine ry suosii tapahtumissaan tavaroiden ja koristeiden kestokäyttöä ja ylläpitää JYY:n tarjoamaa alustaa lainatavaroille.
  4. Kestoastiat ovat käytössä jokaisessa tapahtumassa.
  5. Suosimme kasvis/vegaaniruokia kaikissa tapahtumissamme.
  6. Ainejärjestötilassa pyritään mahdollisimman vähään sähkön kulutukseen, mm. huoneen tyhjentyessä valot sammutetaan.
  7. Tulevaisuudessa järjestön tulisi järjestää koulutuksia ja tapahtumia ympäristöteemaisesti yhä enenevissä määrin.
  8. Tosine ry pyrkii aina käyttämään Reilun kaupan tuotteita toiminnassaan.
  9. Tiedottaminen ja motivointi ovat tärkeä osana jäsenistölle suuntautuvaa strategiaa.
  10. Ympäristöstrategiaa tulisi päivittää ja kehittää tarvittaessa.