Hallitus

Tosine ry:n syyskokous valitsi torstaina 3.11.2016 yhdistykselle hallituksen kalenterivuodelle 2017.

PUHEENJOHTAJA – PRESIDENT

Juha Närhi

puheenjohtaja [at] tosine.fi

Olen Juha, yleiseen historiaan suuntautuva viidennen vuoden opiskelija. Toimin Tosine ry:n puheenjohtajana kaudella 2017. Ainejärjestöaktiivi olen ollut vuodesta 2013 lähtien ja olen toiminut kaksi kautta Tosineen koulutus- ja sosiaalipoliittisena vastaavana. Puheenjohtaja vastaa järjestön toiminnan yleisestä koordinoinnista kantaen päävastuun toiminnan laillisuudesta. Puheenjohtaja järjestää ja johtaa hallituksen kokouksia, tapaa laitosjohtoa kuukausittain ja hoitaa yhdistyksen yleistä hallintoa.


RAHASTONHOITAJA – TREASURER

Antti Jörgensen

rahastonhoitaja [at] tosine.fi

Heido! Olen kolmannen vuoden opiskelija Antti Jörgensen ja olen toista vuotta hallituksen toiminnassa mukana. Tänä vuonna toimin Tosine ry:n rahastonhoitajana. Tehtävässäni vastaan yhdistyksen varallisuudesta ja huolehdin, että toimintaan käytetyt varat pysyvät yhdistyksen syyskokouksessa hyväksytyn budjetin mitoissa. Tiivistetysti sanoen olen paikalla aina, kun Tosine ry:n rahaa liikkuu suuntaan tai toiseen. Minuun saa parhaiten yhteyden sähköpostitse tai Facebookissa. Viesteihin vastaan yleensä iltaisin.


TAPAHTUMAVASTAAVA JA VARAPUHEENJOHTAJA – PARTIES & EVENTS AND VICE-CHAIR

Sanni Kupiainen

 varapuheenjohtaja [at] tosine.fi

Hei, olen Sanni Kupiainen ja toimin toista vuotta hallituksessa ja tapahtumavastaavana. Vastaan Tosineen tapahtumien ideoinnista, organisoinnista ja toteuttamisesta sekä tapahtumatiimin koordinoinnista. Tosineen tapahtumien järjestäminen alusta loppuun on vastuullani, oli kyseessä sitten matalan kynnyksen haalarinompelua tai Tosineen vuosijuhlat. Tapahtumia kanssani järjestää kolmihenkinen tapahtumatiimi, joiden tehtävänä hallituksen alaisina toimihenkilöinä on olla mukana suunnittelussa ja järjestelyssä. Pyrin ottamaan jäsenistön mielipiteitä huomioon tapahtumien järjestämisessä, ja järjestämään mahdollisimman monipuolista toimintaa moninaiselle tosinisti-joukollemme! Varapuheenjohtajana pyrin auttamaan ja tukemaan puheenjohtajaa mahdollisimman hyvin kykyjeni mukaan. Tarvittaessa myös tuuraan puheenjohtajaa, mikäli hän jostain syystä estyy.


SIHTEERI-TIEDOTTAJA – SECRETARY & PR

Henna Harju

sihteeri [at] tosine.fi

Olen Henna, kolmannen vuoden historian opiskelija ja ensimmäistä vuotta Tosineen hallituksessa. Tehtävänäni on toimia Tosineen sihteerinä ja tiedottajana. Vastaan kokousten pöytäkirjojen kirjoittamisesta ja arkistoinnista, sekä ylläpidän Tosineen eri viestintäkanavia, muun muassa nettisivuja. Minuun voi olla yhteyksissä, jos sinulla on jotain tiedotettavaa ainejärjestöllemme, tai haluat esimerkiksi liittyä Tosineen sähköpostilistalle.


KOULUTUS- JA SOSIAALIPOLIITTISET VASTAAVAT – EDUCATION AND SOCIAL POLICY

Aleksi Eskelinen

aleksi.t.o.eskelinen [at] student.jyu.fi

Anna Jäntti

anna.m.jantti [at] student.jyu.fi

Hei vain kaikille meiltä tämän vuoden koposopoilta eli Annalta ja Aleksilta. Olemme molemmat toisen vuoden historian opiskelijoita, ja meidän vastuualueemme on siis korkeakoulu- ja sosiaalipolitiikka. Meihin voi ottaa yhteyttä kaikissa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvissä asioissa. Jos esimerkiksi kohtaa epäasiallista käytöstä joko henkilökunnan tai opiskelijoiden taholta, oirehtii sisäilmasta yliopiston tiloissa tai vaikka on epävarma opintotukiasioiden kanssa, kannattaa kysyä meiltä neuvoa. Olemme myös yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa, joten jos herää opetukseen liittyviä kehitysideoita, kannattaa niistä vinkata meille.


LIIKUNTAVASTAAVA – SPORT ACTIVITIES

Fanny Ruonaniemi

fanny.m.ruonaniemi [at] student.jyu.fi

Heips, tänä vuonna Tosineen liikuntavastaavana toimin minä, Fanny Ruonaniemi. Opiskelen historiaa toista vuotta ja hallitustoiminnassa kauteni on ensimmäinen. Olen vastuussa ainejärjestömme liikuntavuoroista ja liikuntatapahtumista. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan pelailemaan lentopalloa ja sählyä, kumpaakin kerran viikossa. Tämän lisäksi osallistuminen suurempiin opiskelijoiden liikuntatapahtumiin on  kuulunut perinteisiimme ja jatkuu myös vastedes. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri on tärkeä tekijä meidän liikuntavuoroillamme, jolloin vuoroille on helppo tulla sekä tutustumaan että jäädä mukaan toimintaan aktiivisemmin!


KANSAINVÄLISYYS-, YMPÄRISTÖ- JA KEHITYSYHTEISTYÖVASTAAVA – INTERNATIONAL AND ENVIRONMENTAL AFFAIRS AND DEVELOPMENT CO-OPERATION

Mika Vehmas

mika.t.k.vehmas [at] student.jyu.fi

Hei, olen Mika Vehmas, viidennen vuoden historianopiskelija. Tämä on toinen kauteni Tosineen hallituksessa, kaudella 2013 toimin liikuntavastaavana. Kansainvälisyysvastaava toimii linkkinä Tosineen, historianopiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä. Tehtäviini kuuluu kv-opiskelijoiden integroiminen Tosineen toimintaan ja suomalaisten opiskelijoiden kannustaminen kansainvälistymiseen niin kotimaassa kuin sen rajojen ulkopuolellakin. Ympäristövastaava huolehtii Tosineen ympäristöasioista. Vastuualueeseen sisältyy niin Tosineen toiminnan kehittäminen ympäristöystävällisempään suuntaan, jäsenistön ympäristötietoisuuden lisääminen kuin osallistuminen ylioppilaskunnan ympäristövaliokunnan työskentelyyn. Mikäli olet kiinnostunut vaihtoon lähtemisestä, historian vaihtareista, ympäristöasioista tai vaikkapa ToNe-huoneen jätteidenlajittelusta, niin tule nykäisemään hihasta tai lähetä sähköpostia. Uudet ajatukset ja ideat sekä myös kritiikki ovat aina tervetulleita.


KULTTUURI – JA EKSKURSIOVASTAAVA – CULTURE AND EXCURSIONS

Sara Kuvaja

sara.kuvaja [at] gmail.com

Hei! Olen Sara Kuvaja, ensimmäisen vuoden opiskelija ja ensimmäistä vuotta myös hallitustoiminnassa mukana. Toimin Tosine Ry:n kulttuuri- ja ekskursiovastaavana tälle vuodelle. Vastaan siis ainejärjestömme retkistä ja pidän tosinistit ajan tasalla kaupungin ja yliopiston kulttuuritapahtumista. Jos sinulla on ideoita mahdollisiksi ekskursiokohteiksi tai haluat vaikkapa vinkata hyvästä teatteriesityksestä, voi minulle aina laittaa sähköpostia tai tulla juttelemaan Tonella.


JÄRJESTÖVASTAAVA – ORGANIZATION AFFAIRS

Taneli Puputti

taneli.j.o.puputti [at] student.jyu.fi

Moi! Olen Taneli Puputti, neljännen vuoden tosinisti, ja toimin tämän kauden Tosineen järjestövastaavana. Tämä pitää sisällään yhteydenpidon Tosine ry:n ja kattojärjestömme Historian Opiskelijain Liiton välillä, sekä käytännön järjestelyistä huolehtimisen Hol-seminaareihin matkustettaessa. Vastuualueisiini kuuluu myös ylläpito Speciaan, asiantuntijoiden ammattijärjestöön, jolta välitän hyödyllistä infoa humanistien työelämään liittyvistä asioista. Mikäli sinua askarruttaa mikä tahansa Holiin tai Speciaan liittyvä, tule ihmeessä nykäisemään hihasta tai laita sähköpostia!


YRITYSYHTEISTYÖVASTAAVA – BUSINESS RELATIONS

Topias Pankkonen

topias.pankkonen [at] gmail.com

Hei, olen Topias Pankkonen. Olen ensimmäisen vuoden historian opiskelija ja tämä on myös ensimmäinen vuoteni Tosineen hallituksessa. Toimin Tosineen yritysyhteistyövastaavana kaudella 2017. Huolehdin haalarimerkkien nettimyynnistä ja etsin yhteistyökumppaneita. Jos pesti kiinnostaa tai saattaisit tietää mahdollisen rahoittajan niin tule moikkaamaan!

Hallituksen kuvat © Ville Eskelinen