Turvallisemman tilan periaatteet

Tosine ry:n turvallisen tilan periaatteet

 

Turvallisen tilan periaatteet on luotu Tosine ry:lle, jotta ainejärjestön toiminta olisi turvallisempaa ja tasa-arvoisempaa sen jokaiselle jäsenelle. Seuraavilla periaatteilla, ja niitä noudattamalla, luodaan syrjintä- ja häirintävapaata toimintaa sekä ilmapiiriä. Alla lueteltuja pelisääntöjä noudatetaan kaikessa ainejärjestön toiminnassa – niin hallituksen kuin jäsenistön osalta. Jokaisella meistä on mahdollisuus ja velvollisuus luoda turvallista tilaa ympärillemme. 

 

Olemme avoimia, jonka kautta pyrimme kohtaamaan esimerkiksi uudet asiat mahdollisuuksina oppia uutta. Otamme uudet henkilöt vastaan ennakkoluulottomasti – oletamme toisillamme olevan hyviä aikomuksia. Yritämme ymmärtää omat ennakko-oletuksemme sekä tunnistamaan samalla oman asemamme ja etuoikeutemme.

 

Tosine ry:ssä emme hyväksy rasismia, häirintää tai syrjintää. Kaikilla on oikeus yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Toiminnassamme kunnioitamme toisten henkistä ja fyysistä koskemattomuutta. Tosine ry:n tapahtumissa ei saa käyttää n-sanaa tai esimerkiksi ableistisia ilmauksia tai mitään muita halventavia tai loukkaavia sanoja. Vältä stereotyyppisiä ilmaisuja puheessasi ja toiminnassasi. Ketään ei saa myöskään koskettaa ilman lupaa. 

 

Puutu ja ota puheeksi epäasiallinen käytös. Uskalletaan puuttua havaittuun häirintään tai epäasialliseen kohteluun. Pyri keskeyttämään tilanne ja kerro asiasta ainejärjestön hallituslaiselle, häirintäyhteysvastaavalle tai järjestyksenvalvojalle (jos tapahtuma on esimerkiksi baarissa.) Muista myös itse pyytää anteeksi, jos olet loukannut muita.

 

Kunnioitamme muita. Jokaisella meistä on itsemääräämisoikeus – älä siis oleta esimerkiksi toisen taustaa, sukupuolta tai perhesuhteita.  Muistetaan, että erehtyminen on inhimillistä ja kysyminen sallittua. Rakenna omalla toiminnallasi suvaitsevaa ja kannustavaa ilmapiiriä. 

 

Muista, että myös häirintätilanteen jälkeen voit ottaa yhteyttä esimerkiksi ainejärjestön hallituksen jäseneen, yhdenvertaisuusvastaavaan, tapahtuman häirintäyhteysvastaavaan, JYY:n häirintäyhdyshenkilöihin, yliopiston hyviksiin tai ammattilaisiin esimerkiksi YTHS:llä.