Opiskelu

Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksessa eli HELAssa voit opiskella:

  • kandidaatintutkinnon etnologiasta ja antropologiasta tai historiasta ja
  • maisterintutkinnon etnologiasta ja antropologiasta, Suomen, yleisestä tai taloushistoriasta sekä arkistonhallinnasta
  • sivuainekokonaisuudeksi tarjolla myös ”Eurooppa-opinnot” (25 op) Opintokokonaisuus tulee jäämään pois syksyllä 2017 julkaistavasta uudesta opetussuunnitelmasta. Siirtymäajan kuluessa lukuvuonna 2017-2018 opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa valmiiksi kirjatentteinä ja harjoitustöinä.

HELAn nettisivut löytyvät täältä!

Tutustu myös historian kandidaatinohjelman ja Suomen historian, yleisen historian ja taloushistorian opetussuunnitelmiin (2017-2020) ja opetusohjelmaan 2017-2018.

Tutor-toiminta

Uusien opiskelijoiden eli fuksien tukena ja turvana toimivat pienryhmäohjaajat eli tutorit. Tutorit opastavat, ohjaavat, auttavat ja tukevat uusia opiskelijoita akateemisen elämän alkutaipaleella. Syksyn aikana tutorit järjestävät fukseille ryhmätapaamisia, joissa käydään läpi opintojen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä ja pulmia.

Lukuvuoden 2017-2018 tutoreina toimivat:

Sanni Kupiainen (sanni.m.kupiainen [at] student.jyu.fi)

Markus Peteri (markus.m.peteri [at] student.jyu.fi)

Katso tuutorien tarkemmat esittelyt täältä!

Opiskelijalähettiläät

Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläät jakavat tietoa yliopistossa opiskelusta sekä erilaisista tavoista opiskella ja elää opiskelijaelämää Jyväskylässä. Lähettiläät vastaavat kysymyksiin erilaisissa tapahtumissa ja verkossa.