Opiskelu

Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksessa eli HELAssa voit opiskella:

  • kandidaatintutkinnon etnologiasta ja antropologiasta tai historiasta ja
  • maisterintutkinnon etnologiasta ja antropologiasta, Suomen, yleisestä tai taloushistoriasta sekä arkistonhallinnasta

HELAn nettisivut löytyvät täältä!

Pääset tutustumaan nykyiseen opetussuunnitelmaan (2020-2023) täältä!

Tutor-toiminta

Uusien opiskelijoiden eli fuksien tukena ja turvana toimivat pienryhmäohjaajat eli tutorit. Tutorit opastavat, ohjaavat, auttavat ja tukevat uusia opiskelijoita akateemisen elämän alkutaipaleella. Syksyn aikana tutorit järjestävät fukseille ryhmätapaamisia, joissa käydään läpi opintojen alkuvaiheeseen liittyviä kysymyksiä ja pulmia.