Tosine ry:n tapahtumien häirintäyhteyshenkilöiden ja yhdenvertaisuusvastaavien toimintaohjeet

Yhdenvertaisuusvastaava on henkilö, johon voi ottaa yhteyttä joko tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi, jos tapahtumassa kokee tai huomaa kiusaamista, epätasa-arvoista puhetta, kiusaamista tai muuta häirintää tai havaitsee esteitä tapahtumaan osallistumiselle (esimerkiksi portaat, hajusteet, näkö- tai kuulorajoitteet).

Apua ja tukea tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavalle antavat aina Tosineen yhdenvertaisuusvastaavat Iida (iida.h.kauhanen [at] student.jyu.fi) sekä Heidi (heidi.j.hakala [at] student.jyu.fi)   

Tosineen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tosine ry:n tapahtumien häirintäyhteyshenkilöiden ja yhdenvertaisuusvastaavien toimintaohjeet

Toimintaohjeet luovat periaatteet näille henkilöille tehtävässä toimimiseen ja ohjeita mahdollisten häirintätilanteiden kohtaamiseen.

Häirintäyhteyshenkilöiden toimintaa ohjaavat linjaperiaatteet:

 • Yhteyshenkilöiden holittomuus 
 • Yhteyshenkilöiden vaihtuvuus
 • Pyrkimys kahden sukupuolen edustukseen
 • Yhteyshenkilöiden luottamuksellisuuden ja sovinnollisuuden korostaminen
 • Turvallisemman tilan periaatteiden ylläpitäminen

Mitä häirintäyhteyshenkilö tekee:

 • Pyrkii ensisijassa torjumaan haitallisen toiminnan ja tarjoamaan apua turvallisen tilan periaatteita rikkovissa tilanteissa sovinnollisuutta edistäen.
 • Tarjoaa LUOTTAMUKSELLISTA tukea ja neuvoja häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kokeneelle. 
 • Ohjaa tarvittaessa eteenpäin tai kohteena olleen pyynnöstä vie asiaa itse eteenpäin.
 • Nimensä mukaisesti toimii siis henkilönä, johon voi olla yhteydessä jos on itse kokenut em. kohtelua. Myös jos on todistanut tilannetta, mutta ei ole itse ollut kohteena.

Mitä häirintäyhteyshenkilö ei ole:

 • Erotuomari
 • Rangaistusten jakelija
 • Aktivisti tai vakaumuksellinen vaikuttaja
 • Asiantuntija
 • Yhdenvertaisuuden, turvallisuuden tai minkään muun aiheen ammattilainen

Mikä häirintäyhteyshenkilö ei tee:

 • Varsinainen ”tarkkaileminen” ei kuulu tehtäviin tapahtumien aikana, ole oma itsesi, se riittää!
 • Vastaaminen mahdollisiin yhteydenottoihin tapahtuman jälkeen.
 • Häirintäyhteyshenkilön tehtävät eivät jatku tapahtuman jälkeen mahdollisilla jatkoilla – tällöin yhteys otetaan esimerkiksi baarin henkilökuntaan 

Muista tehtävässä toimiessasi omat rajat, tietotaito, sovinnollisuus, kunnioitus ja ennakkoluulottomuus, mutta kuuntele ja ota tilanne tosissaan.

Toimintaohjeet ongelma- ja häirintätilanteisiin

 • Ole avoin, ketään ei maaliteta ilman syytä tai muiden edessä – siirrä mahdollinen tilanne syrjempään.
 • Kuuntele, älä kyseenalaista toiminnan kohteen tunteita.
 • Tilanteita ei tarvitse hoitaa yksin, hae tarvittaessa apua ja tukea toiselta häirintäyhteyshenkilöltä tai keltä tahansa hallituksen jäseneltä.
 • Jos tilanne täyttää rikoksen merkit, ota yhteys poliisiin – muista kuitenkin tässäkin kuunnella häirinnän kohteen toiveita.

Tapahtumasta poistaminen

 • Jos yksi varoitus ei riitä tai häiritsevä toiminta ei lopu – tapahtumasta voidaan tällöin pyytää häirintää toteuttanutta poistumaan: ketään ei lähdetä väkisin fyysisesti poistamaan, tällöin yhteys poliisiin.
 • Jälkeenpäin tapahtumasta poistetun kanssa voidaan tämän halutessa käydä kehityskeskustelua, jotta tilanne käydään läpi, eikä samaa tapahdu uudestaan.
 • Jos joku henkilö toistuvasti joudutaan poistamaan tapahtumasta, voi hallitus harkita esimerkiksi määräaikaista porttikieltoa tapahtumiin.

 

Yhdenvertaisuusvastaavan valinta tapahtumaan

 • Yhdenvertaisuusvastaavaksi voidaan valita tapahtumanjärjestäjän mielestä luotettava ja helposti lähestyttävä henkilö. Joka tapahtumaan valitaan yksi vastaava tai tarvittaessa kaksi. Yhdenvertaisuusvastaava on itse mukana tapahtumassa.
 • Tarkoitus on tuoda turvallisuuden tunnetta osallistujille, ja auttaa järjestäjiä parantamaan tapahtumien yhdenvertaisuutta.
 • Yhdenvertaisuusvastaava on tarvittaessa eri joka tapahtumassa. 
 • Kaikkiin hallituksen jäseniin voi ottaa yhteyttä, ja he osaavat neuvoa oikean tahon luokse. 
 • Jos tapahtumassa on mukana monia eri ainejärjestöjä, pitäisi jokaisesta olla vähintään yksi vastaava.

Ennen tapahtumaa

 • Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava tarkastaa, että tapahtuman kuvaus on yhdenvertaisuussunnitelman mukainen.
 • Mahdollisuuksien mukaan viestitään tapahtuman osallistujille etukäteen, kuka kyseisessä tapahtumassa toimii yhdenvertaisuusvastaavana, ja annetaan hänen yhteystietonsa.

 Tapahtumassa

 • Yhdenvertaisuusvastaava esittäytyy tapahtuman alussa tai vaihtoehtoisesti hänen sähköpostiosoitteensa jaetaan osallistujille
 • Yhdenvertaisuusvastaavalle voi tulla juttelemaan tai laittaa sähköpostia tapahtumassa koetusta häirinnästä tai yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumattomuudesta
 • Häirintäilmoituksessa edetään ilmoittajan toiveen mukaisesti. Ilmoitus voidaan jättää anonyymisti tai omalla nimellä ja se tapahtuu aina luottamuksellisesti
 • Jatkotoimenpiteet ilmoituksen toimesta sovitaan tapauskohtaisesti ilmoittajan kanssa. Ilmoitusta voidaan käyttää esimerkiksi tulevien tapahtumien kehittämiseksi tai yhdenvertaisuusvastaava voi antaa myös välitöntä palautetta tapahtumassa.
 • Yhdenvertaisuusvastaava ei saa olla lainkaan päihtyneessä tilassa tapahtumassa.
 • Mahdollisille jatkoille esimerkiksi baariin yhdenvertaisuusvastaava ei ole velvoitettu osallistumaan, siellä yhteyttä voi ottaa ravintolan järjestyksenvalvojaan.

Tapahtuman jälkeen

 • Tapahtuman jälkeen lähetetään osallistujille sähköpostiin linkki tapahtuman Yhdenvertaisuuden toteutuminen tapahtumassa -lomakkeeseen. 

JYY:n häirintäyhdyshenkilöt

Saara Silvennoinen: saara.silvennoinen [at] jyy.fi, 050 338 7655

Karri Kekkonen: karri.kekkonen [at] jyy.fi, 050 338 7655

Petro Pitkänen: petro.pitkanen [at] jyy.fi,  050 430 6747

yleinen: hairinta [at] jyy.fi