Ohjeet tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavalle

Yleiset ohjeet tapahtumien yhdenvertaisuusvastaavalle

Yhdenvertaisuusvastaava on henkilö, johon voi ottaa yhteyttä joko tapahtuman aikana tai sen jälkeen. Yhteyttä voi ottaa esimerkiksi, jos tapahtumassa kokee tai huomaa kiusaamista, epätasa-arvoista puhetta, kiusaamista tai muuta häirintää tai havaitsee esteitä tapahtumaan osallistumiselle (esimerkiksi portaat, hajusteet, näkö- tai kuulorajoitteet).

Apua ja tukea tapahtuman yhdenvertaisuusvastaavalle antavat aina Tosineen yhdenvertaisuusvastaavat Tiia (tijatenh [at] student.jyu.fi) sekä Iidamaria (ipyykone [at] student.jyu.fi)   

Tosineen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 1. Yhdenvertaisuusvastaavan valinta tapahtumaan
 • Yhdenvertaisuusvastaavaksi voidaan valita tapahtumanjärjestäjän mielestä luotettava ja helposti lähestyttävä henkilö. Joka tapahtumaan valitaan yksi vastaava tai tarvittaessa kaksi. Yhdenvertaisuusvastaava on itse mukana tapahtumassa.
 • Tarkoitus on tuoda turvallisuuden tunnetta osallistujille, ja auttaa järjestäjiä parantamaan tapahtumien yhdenvertaisuutta.
 • Yhdenvertaisuusvastaava on tarvittaessa eri joka tapahtumassa. 
 • Kaikkiin hallituksen jäseniin voi ottaa yhteyttä, ja he osaavat neuvoa oikean tahon luokse. 
 • Jos tapahtumassa on mukana monia eri ainejärjestöjä, pitäisi jokaisesta olla vähintään yksi vastaava.

2. Ennen tapahtumaa

 • Tapahtuman yhdenvertaisuusvastaava tarkastaa, että tapahtuman kuvaus on yhdenvertaisuussunnitelman mukainen.
 • Mahdollisuuksien mukaan viestitään tapahtuman osallistujille etukäteen, kuka kyseisessä tapahtumassa toimii yhdenvertaisuusvastaavana, ja annetaan hänen yhteystietonsa.

3. Tapahtumassa

 • Yhdenvertaisuusvastaava esittäytyy tapahtuman alussa tai vaihtoehtoisesti hänen sähköpostiosoitteensa jaetaan osallistujille
 • Yhdenvertaisuusvastaavalle voi tulla juttelemaan tai laittaa sähköpostia tapahtumassa koetusta häirinnästä tai yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumattomuudesta
 • Häirintäilmoituksessa edetään ilmoittajan toiveen mukaisesti. Ilmoitus voidaan jättää anonyymisti tai omalla nimellä ja se tapahtuu aina luottamuksellisesti
 • Jatkotoimenpiteet ilmoituksen toimesta sovitaan tapauskohtaisesti ilmoittajan kanssa. Ilmoitusta voidaan käyttää esimerkiksi tulevien tapahtumien kehittämiseksi tai yhdenvertaisuusvastaava voi antaa myös välitöntä palautetta tapahtumassa.
 • Yhdenvertaisuusvastaava ei saa olla lainkaan päihtyneessä tilassa tapahtumassa.
 • Mahdollisille jatkoille esimerkiksi baariin yhdenvertaisuusvastaava ei ole velvoitettu osallistumaan, siellä yhteyttä voi ottaa ravintolan järjestyksenvalvojaan.

4. Tapahtuman jälkeen

 • Tapahtuman jälkeen lähetetään osallistujille sähköpostiin linkki tapahtuman Yhdenvertaisuuden toteutuminen tapahtumassa -lomakkeeseen. 

JYY:n häirintäyhdyshenkilöt

Noora Koskela: hairinta.nainen [at] jyy.fi

Teemu Vasama: hairinta.mies [at] jyy.fi

Petro Pitkänen: hairinta.mies [at] jyy.fi

yleinen: hairinta [at] jyy.fi