Toiminta

Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, millaista toimintaa Tosine tarjoaa jäsenistölleen, ja miten toimintaan pääsee mukaan. Jäseneksi liittymisestä voit lukea ohjeet täältä! Alla on esitelty Tosineen toimintaa sektoreittan.

Jokaisen sektorin yhteyteen on linkitetty Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan valiokunnan Facebook-ryhmä ja, joiden kautta saat tietoa eri sektorien toiminnasta ylioppilaskunnan tasolla.

Hallituksen jäsenten ja sektorivastaavien yhteystiedot ja esittelyt ovat luettavissa täältä.

LIIKUNTA

Tosineella on perinteisesti ollut viikossa kaksi liikuntavuoroa ja vuorojen lisäksi liikuntasektori järjestää erilaisia liikuntatapahtumia. Esimerkiksi keväällä 2017 Tosineen jäsenistö sai mahdollisuuden tutustua tankotanssin saloihoin ja syksyllä 2017 tosinelaiset harjaantuivat Megazonen lasersodassa. 2022 liikuntasektori ja tapahtumasektori järjestivät yhteistyössä Talvirieha-tapahtumaviikon, joka piti sisällään perinteisen Pulkalla pubiin -tapahtuman ja hankipalloa. Liikuntasektori osallistuu myös turnauksiin, kisoihin ja erilaisiin otteluihin, kuten perinteikkääseen lentopallo-otteluun historian ja etnologian laitoksen henkilökuntaa vastaan.

JYYn liikuntavaliokunta

EDUNVALVONTA JA SOSIAALIPOLITIIKKA

Koulutuspolitiikka (kopo) ja sosiaalipolitiikka (sopo) ovat pitkälti edunvalvonnallisia sektoreita. Tosineella on kaksi koulutus- ja sosiaalipoliittista vastaavaa (koposopoa), jotka vastaavat yhdessä molemmista alueista. Koposopot osallistuvat Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYYn) opinto- ja tiedevaliokunnan sekä sosiaalivaliokunnan kokouksiin. Valiokunnat ovat väylä, jota pitkin välitetään tietoa ainejärjestötasolta edustajistolle sekä JYYn hallitukselle ja toisin päin. Koposopot ovat myös mukana historian ja etnologian laitoksella tapahtuvassa kehitystyössä opetuksen kehittämisen työryhmän sekä opetustyöpajojen kautta.

Koulutuspoliittisella sektorilla tärkeimpänä tehtävänä on hoitaa opiskelijoiden edunvalvontaa. Jos esimerkiksi kohtaa opinnoissaan epätasa-arvoista kohtelua tai muita laiminlyöntejä, voi ottaa yhteyttä ainejärjestön kopoon, jonka tehtävänä on lähteä viemään asiaa eteenpäin asian selvittämiseksi. Tällaisia laiminlyöntejä voivat olla esimerkiksi myöhästyneet kurssiarvostelut tai riittämättömän ohjauksen tai ohjeiden saaminen. Kopot neuvovat myös mielellään opinnoissa askarruttavissa asioissa tai ohjaavat tarvittaessa asiasta vastaavan henkilön luokse. Edunvalvonnan eräänä puolena on myös jäsenistön tiedottaminen oikeuksistaan sekä velvollisuuksistaan, jotta jäsenet tunnistavat näissä tapahtuvat mahdolliset laiminlyönnit

Sosiaalipoliittinen sektori pitää sisällään oikeastaan kaiken opiskelijan hyvinvointiin liittyvän. Ainejärjestön sopo-vastaava tuntee oikeat henkilöt, joihin voi turvautua erilaisissa ongelmatilanteissa. Näitä voisivat olla esimerkiksi terveyteen, toimeentuloon, kiusaamiseen, syrjintään tai epäasialliseen kohteluun liittyvät tapaukset. Soposektorilla pyritään järjestämään hyvinvointia tukevia tapahtumia, kuten retkipäiviä tai ainejärjestön yhteistä lenkkeilyä, jossa voidaan puida ainejärjestön askarruttavia asioita tai muita ajankohtaisia kysymyksiä.

JYYn opinto- ja tiedevaliokunta

JYYn sosiaalivaliokunta 

Tosineen verenluovutusryhmä

KULTTUURI

Tosineen hallituksen kulttuuri- ja ekskursiovastaava tiedottaa jäsenistölle Jyväskylän monipuolisesta kulttuuritarjonnasta. Kulttuuritarjonnasta tiedottamisessa painotetaan opiskelijaystävällistä budjettia ja helposti lähestyttävyyttä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua.

Kulttuurisektori järjestää myös ekskursioita erilaisiin kohteisiin. Esimerkiksi maaliskuussa 2016 Tosine vieraili Mäntässä Serlachius-museossa ja syksyllä 2016 Tikkakoskella Suomen ilmavoimamuseossa. Vuoden 2018 keväällä tosinelaisilla oli mahdollisuus osallistua ulkomaan ekskursioon ja ottaa suunnaksi Budapest. Syksyllä 2021 Tosine vieraili jälleen Tikkakoskella ilmailumuseossa sekä teki vierailun Jyväskylän seudun museoihin. Joulukuussa 2021 ja 2022 tehtiin myös ekskursio Rukalle.

JYYn kulttuurivaliokunta

KANSAINVÄLISYYS

Sector of International Affairs operates as a link between Tosine, exchange students, the department and Subcommittee of International Affairs. The correspondent arranges events where Finnish and international students can meet, integrates exchange students into Tosine’s activities and informs members of the possibilities for becoming international both in Jyväskylä and abroad.
Events in the international sector include for example Sweet friending (international speed friending & Finnish pastry), Exchange studies info in co-operation with the faculty coordinator and info for incoming exchange students both in the spring and autumn semester. In addition international affairs coordinator makes sure that the general Tosine events have descriptions and information also in English.

JYU Department of History and Ethnology Internationals

Departments Facebook

YMPÄRISTÖ

Tosine huomioi toiminnassaan ympäristöystävällisyyden ja ekologisuuden. Opiskelijatiloissamme ja tapahtumissamme pyritään vähentämään jätteitä ja panostetaan kierrätykseen. Meiltä löytyy oma kestoastiat ja olemme stoutuneet Jyväskylän yliopiston Reilun Kaupan korkeakoulu -projektiin. Lisäksi ainejärjestömme osallistuu ympäristötoimintaan JYYn ympäristövaliokunnan kautta.

JYY Subcommittee for Development Co-operation

JYYn ympäristövaliokunta

TAPAHTUMAT

Tapahtumasektori järjestää aktiivisesti ja monipuolisesti erilaisia tapahtumia. Tosine ry:n tapahtumia koordinoi ja järjestää yksi tapahtumavastaava ja hänen apunaan kolmen hengen tapahtumatiimi. Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa on tärkeä osa Tosineen tapahtumia, monipuolisten omien tapahtumien lisäksi. Tosineen ajankohtainen tapahtumakalenteri.

Tosineen tapahtumavuoden voidaan katsoa kulkevan vuodesta toiseen samoihin teemoihin nojaten, kuitenkin uusia tapahtumia luoden ja toisinaan vanhoja muokaten, riippuen jäsenistön toiveista ja kiinnostuksesta. Tapahtumien järjestämisessä huomioidaan niin vanhojen kuin uusienkin jäsenten toiveet. Myös päihteettömät osallistujat huomioidaan. Joidenkin tapahtumien järjestysvastuu on tietyllä vuosikurssilla, jotta monipuolisuutta ei puuttuisi ja jäsenistö pääsee järjestämään myös omannäköisiä tapahtumia.

Tosineen tapahtumakalenteri on seuraavanlainen:

 • Syksy alkaa perinteisesti Tosineen ja etnologian opiskelijoiden ainejärjestön Nefan yhteisillä fuksiaisilla, joista on vastuussa toisen vuosikurssin opiskelijat. Fuksiaisissa integroidaan fukseja hyvän maun rajoissa Tosineen ja Nefan ainejärjestöyhteisöihin, ja tarkoitus on myös tutustuttaa ainejärjestöjen vanhempia opiskelijoita toisiinsa entisestään.
 • Haalaribileet, jotka järjestetään Freetimessä. Tällöin tarkoituksena on antaa fukseille mahdollisuus pukea haalarit ylleen ensimmäistä kertaa ja juhlistaa tätä tapahtumaa.
 • Fuksisauna, syksyn 2017 uutuus, jolloin uusien ja vanhojen opiskelijoiden tutustumista jatketaan saunomisen ja yhteisen illanvieton merkeissä.
 • Vuosikokous, jossa valitaan ainejärjestölle uusi hallitus, järjestetään usein loka-marraskuun vaihteessa.
 • Tosine järjestää joko omana järjestönään tai yhteistyössä jonkun muun ainejärjestön kanssa 1-2 sitsit. Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa lauletaan juomalauluja ja syödään ja juodaan.
 • Vuosijuhlat järjestetään myös loka-marraskuussa ja ovat Tosineen tapahtumakalenterin suurin ja merkittävin juhla!
 • Fuksit järjestävät marras-joulukuussa pikkujoulut koko tosinistiporukalle.
 • Vuosina 2014-2017 on järjestetty myös Tosine-risteily ja vuonna 2018 ja 2019 järjestettiin Historian Opiskelijain Liiton risteily, joka uusittiin keväällä 2022.
 • Kevään lukukausi alkaa Tammilöysäily-tapahtumalla, jossa saunotaan ja vaihdetaan kuulumisia pitkän joululoman jälkeen.
 • Tammi-helmikuussa järjestetään kevätkokous, jossa vapautetaan vanha hallitus vastuusta ja juhlistetaan tätä asiaankuuluvalla tavalla.
 • Pubibussi järjestetään huhtikuussa yhteistyössä journalistiikan opiskelijoiden ainejärjestö Lööppi ry:n kanssa. Pubibussi on yksi Tosineen legendaarisimmista ja pitkäaikaisimmista tapahtumista!
 • Kevään aikana järjestetään myös sitsit, usein yhteistyössä jonkin toisen ainejärjestön kanssa.
 • Kesän tenttipäivän yhteydessä ollaan pyritty järjestämään matalan kynnyksen tapahtumaa, kuten pikniköintiä.

Tapahtumia järjestettäessä huomioidaan päihteettömät jäsenet sekä esteettömyys-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuusnäkökulmat. Päihteettöminä tapahtumina on järjestetty esimerkiksi yhteistä haalarimerkkien ompelua. Tapahtumien hinnat pyritään myös pitämään kohtuullisina, jotta mahdollisimman monella jäsenellä olisi mahdollisuus osallistua tapahtumiin oman halunsa mukaan. Tosine järjestää myös ilmaisia tapahtumia.Tapahtumat pyritään ajoittamaan niin, ettei poikkitieteellisiä juhlia sattuisi samoihin ajankohtiin ja samalla myös huomioidaan esimerkiksi yleiset tenttipäivät.

Kaikki ideat ja kehitysehdotukset ovat enemmän kuin tervetulleita ja haluamme rakentaa tapahtumasektorista ja tapahtumista juuri jäseniemme näköisen!

MUKAAN TOIMINTAAN?

Jos erilaiset tapahtumat eivät ole niin sinun juttusi ja kaipaat rentoa hengailutilaa, jossa tavata muita tosinisteja, kannattaa ehdottomasti muistaa hyödyntää Tone-huonetta!